1 Mayıs emekçilerin uluslararası birlik, micadele ve dayanışma günü kutlu olsun

Bizler, Türkiye´nin işçileri, kamu görevlileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs´ta alanlardayız.

Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, Yeniden Büyük Türkiye’nin ve adil bir dünya düzeninin temeli olacak özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik Yeni Anayasa için, saygın iş için, insanca hayat için birlikteyiz. Daha özgür, daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye için alanlardayız.

Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınması için alanlardayız.

Medya-İş olarak bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için her 1 Mayıs´ta alanlardayız.

Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için alanlardayız.

Medya-İş olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara ´Örgütlü ol, Sendikalı ol, Medya-İş´li ol´ diyoruz.

Sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurmaya, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itiraz ettiğimiz için buradayız.

İş kazası adı verilen iş cinayetlerinin son bulması için alanlardayız. İş kazalarının, güvencesiz, kuralsız çalışmanın sona erdirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin arttırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz.

Kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, işsizlikle etkin mücadele edilmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını istiyoruz.

İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini istiyoruz.

Özelleştirmeye, ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hakettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz.

Üretirken, doğal yaşam ve ekolojik çevrenin korunmasını başta su kaynakları olmak üzere orman, su yatakları, akarsular, göller ve denizler gibi insanlığın ortak değer ve miraslarının ticaretleştirilmemesini ve korunmasını istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Kayıtdışı çalışmanın sonlandırılmasını istiyoruz.

Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. İstihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânları geliştirilsin istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmasının sağlanmasını istiyoruz. Her türlü ayrımcılıktan uzak, kalkınmanın temeli olan insan kaynağının gelişmesine katkıda bulunacak gerçekçi politikalar istiyoruz.

Sağlık ve sigorta alanındaki haklarımızın güçlendirilmesini istiyoruz. “Candan cana giden en büyük sadaka” anlayışıyla organ bağışının yaygınlaştırılmasını istiyoruz.

Başta Suriye olmak üzere ülkesinde yaşanan savaş ve şiddet ortamından kaçarak ülkemize sığınan göçmen kardeşlerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini istiyoruz.

Dünyanın, diktatör yönetimlere ve teröre dayalı zorunlu göç sarmalını birlikte ele almasını ve çözmesini istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada demokrasinin galip gelmesini ve barışın kazanmasını istiyoruz.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan her türlü terör saldırısını nefretle kınıyoruz.

Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuz için alanlardayız.

Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz.

Yorumlar kapalı.